పి. వి. రమణయ్య‌, జిల్లా కన్వీనర్
   

మా చిరునామ


D.No: 4-16-48/7/A
Bharatpeta 4/2
Andhra Bank Road
Guntur - 522002

Ph: P.V. Ramanayya  : 9573490820
      Ajay                      : 9493822744
      Deva Prasad Rao : 9441452848

 


    ©2015. All Rights Reserved