పి. వి. రమణయ్య‌, జిల్లా కన్వీనర్
   

మా గురి౦చి
1991 వ సంవత్సరము మార్చి నెలలో గుంటూరులో, గుంటూరు పట్టణ సంఘం ప్రారంభించబదినది. తదుపరి గుంటూరు జిల్లా సంఘముగా 1995 వ సం||లొ విస్త్రృత పరచబడినది. నాయీ బ్రాహ్మణ ఉద్యోగులను సంఘ సభ్యులుగా చేర్చి, ఐక్యతా భావం కలిగించి సాంస్కృతికంగాను, సంక్షేమ‌ పధంలొను నడిపించుచు సామాజిక బాధ్యతగా పేదలైన నాయీ బ్రాహ్మణ సంఘీయుల విద్య, ఆర్ధిక, సామాజికాభివృద్ధికి తోడ్పాటు నందించటం ఈ సంఘ స్థాపన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం .

గవర్నింగ్ బాడి

పి. వి. రమణయ్య‌
కన్వీనర్
డి. శ్రీనివాసులు
కొ- కన్వీనర్
చింతలపాటి అజయ్ కుమర్
కొ- కన్వీనర్
గు౦టుపల్లి శివపుర్ణయ్య‌
కొ- కన్వీనర్
       
అనంతవరపు శ్రీనివాసరావు
కొ - కన్వీనర్
కొండూరు వీరాస్వామి
కొ - కన్వీనర్
దాలిపర్తి వెంకటరమణ
కోశాధికారి

యెన్. అన్నపూర్ణాదేవి
జాయింట్ కన్వీనర్

       
చెరుకూరి శ్రీనివాసరావు
జాయింట్ కన్వీనర్
ఇంటూర్ సీతారామయ్య‌
జాయింట్ కన్వీనర్
యెస్.యెస్. నాగేశ్వరరావు
జాయింట్ కన్వీనర్
o. శివప్రసాద్
జాయింట్ కన్వీనర్
       
తొండుమళ్ళ భాస్కర్
జాయింట్ కన్వీనర్
యెన్. సాంబశివరావు
జాయింట్ కన్వీనర్
గళ్ళ వెంకటేశ్వరరావు
జాయింట్ కన్వీనర్
సోమశేఖరరావు
జాయింట్ కన్వీనర్
       
గుంటూరు నగర కమిటి
       
కొమ్మూరి దేవప్రసాదరావు
అధ్యక్షులు
మరడాప చంద్రశేఖరరావు
ఉపాధ్యక్షులు
మున్నంగి విజయశ్రీ
ఉపాధ్యక్షులు
ముక్కడాల బాలతాత‌
కోశాధికారి
       
కె. శివ శంకర్ ప్రసాద్
ప్రధాన‌ కర్యదర్శి
రావిపాటి ఏడుకొండలు
సంయుక్త‌ కర్యదర్శి
ఎ. సుబ్బారావు
సహయ కర్యదర్శి
 
మహిళ కమిటి
     
       
దాలిపర్తి వెంకట రమణి
అధ్యక్షులు

ఎ. అరుణ
ఉపాధ్యక్షులు

కొడాలి పద్మావతి
ఉపాధ్యక్షులు
మహలక్ష్మి
ప్రధాన కార్యదర్శి
       
 

వి. అనుపమ

కె. అజయ్ కుమారి
కోశాధికారి

 

 
 
    ©2015. All Rights Reserved